transitie
Als we innovatie en passie nieuw leven willen inblazen, moeten we werk weer menselijk maken.

Om creatief te kunnen zijn, is er vertrouwen nodig dat het ook ok is om fouten te maken.

Hoe kan je als bedrijfsleider, leidinggevende, werknemer betrokkenheid en vertrouwen creëren?

Hoe ga je als leidinggevende, als collega, als mens, om met meningsverschillen en met conflicten in het bedrijf? Wat kan iedereen als individu bijdragen en wat kan er in groep en in de organisatie worden bijgedragen? En hoe doe je dat?

Wat is  belangrijk voor het bedrijf, je team, je klanten?
Hoe wil je de visie en de waarden die essentieel zijn doorleven in het bedrijf, met de medewerkers?  Hoe wil je ze uitdragen naar de leveranciers, de eindklanten, de buren van het bedrijf, …?
Wat betekenen grote woorden zoals duurzaamheid, efficiëntie, respect, samenwerking… ècht in jouw bedrijf?

Contacteer mij voor een aanbod op maat over:
  • duurzaam samenwerken in team(s)
  • conflictbemiddeling
  • efficiënt en verbindend communiceren
  • re-integratie van medewerker(s) na burnout
  • individuele coaching van leidinggevenden en werknemers
  • het concretiseren van de visie en waarden in alle lagen van de werking van het bedrijf

Dit aanbod is mogelijk in het Nederlands, Frans en/of Engels.